+32 (0)56 625 252
4
Verzekeringen voor elke hippische activiteit
Om het even welke activiteit u uitoefent in de hippische wereld…
Een heel goede raad: maak vooraf goede afspraken met uw eigenaars van (sport)paarden. Q&O Horse Insurance helpt u graag hiermee!

AANSPRAKELIJKHEID

Q&O Horse Insurance biedt u een betaalbare
verzekeringsoplossing voor al uw aansprakelijkheden.
Ons product bestaat uit:

  • BA Uitbating
  • BA toevertrouwd goed
  • BA na levering
  • Rechtsbijstand
  • BA Schade aan paarden/pony’s van derden
  • BA schade aan installaties van derden
  • BA schade aan toevertrouwde paarden

BRAND

“Q&O Horse Insurance is bijzonder trots op zijn exclusief verzekeringscontract Equine Property.”

Deze verzekering bevat exclusieve uitbreidingen zodanig dat dit contract zijn gelijke niet kent op de Belgische verzekeringsmarkt!

Mogelijkheid om woning te combineren met hippische gebouwen

ARBEIDSONGEVALLEN

De wet verplicht werkgevers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Dit is uiteraard ook van kracht in de hippische wereld. Wat indien u een groom/ruiter onder arbeidsovereenkomst hebt, die paard rijdt e/o deelneemt aan wedstrijden?

Q&O Horse Insurance adviseert u als werkgever om het verzekerd risico nauwkeurig mee te delen aan de verzekeringsonderneming, want die hebben een invloed op de beoordeling van het risico door de verzekeringsonderneming. Opgepast voor mogelijke sancties o.a. nietigheid of opzeg van de verzekeringsovereenkomst of terugbetaling van prestaties.