+32 (0)56 625 252
Wanneer ben ik aansprakelijk voor de schade die mijn paard veroorzaakt aan derden?
Ons Burgerlijk Wetboek voorziet specifiek voor paarden
dat de eigenaar van een paard, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was...
Wanneer een paard schade veroorzaakt, rust erop de eigenaar of de bewaarder van het paard een vermoeden van
aansprakelijkheid. Wie uiteindelijk aansprakelijk zal worden gesteld, is een feitenkwestie, die in geval van betwisting zal worden beslecht door de rechtbank. Dit rekening houdend met de specifieke omstandigheden.
Dergelijke procedures kosten handenvol geld. Vandaar dat het belang van een goede verzekering niet onderschat mag worden.


Hoe verzekeren ? Via de familiale verzekering ?

De familiale verzekering is een optie maar opgelet er zijn een aantal valkuilen die u in acht moet nemen :

Valkuil 1 :

Geef steeds en op elk ogenblik het exact aantal paarden door die u bezit, doet u dit niet, dan kan uw familiale verzekeraar de evenredigheidsregel bij schade toepassen en zal u zelf voor een deel van de schade moeten opdraaien. De meeste familiale verzekeringen waarborgenstandaard 2 paarden, vaak zal de verzekeraar dit enkel mits bijpremie uitbreiden.

Valkuil 2:
Ga na of uw familiale verzekering uw hippische activiteit nog als "privégebruik" beschouwd. Wat voor u "privégebruik" lijkt, is dat niet altijd voor uw familiale verzekering .Zo zal uw familiale verzekering tussenkomst kunnen weigeren in volgende gevallen :

  • Indien u prijzengeld opstrijkt
  • Indien uw wedstrijdpaard schade toebrengt aan een ander wedstrijdpaard tijdens wedstrijden
  • Indien u meerdere paarden fokt en er graag eentje verkoopt met een mooie winst
  • Indien u als eigenaar beroep doet op een professionele ruiter tegen betaling om uw paarden uit te brengen op wedstrijden
  • Indien u uw paarden in op een vennootschap staan

Hoe verzekeren ? Via een specifiek verzekeringscontract ?

Wanneer u deelneemt aan betalende wedstrijden of valkuil 2 wil vermijden, dan
heeft u niets aan uw familiale verzekering. Een goede raad, onderschrijf
een verzekeringscontract die dekking biedt zowel voor "privégebruik"
als voor "beroepsgebruik".Een dergelijke polis waarborgt schade door uw
paarden aan derden zoals lichamelijke schade (schade aan personen),
stoffelijke schade, schade aan toevertrouwde voorwerpen, én schade aan
paarden van derden.